Predstavitev (in opozorilo)

Opozorilo: to je arhivska oddelčna stran. Aktualne informacije o oddelku so odslej na voljo le na novi fakultetni spletni strani.

slovenisti 2

Oddelek za slovenistiko je od študijskega leta 2002/2003 eden izmed enaindvajsetih oddelkov na ljubljanski Filozofski fakulteti in zajema stroko, s katero se je ljubljanska univerza leta 1919 začela: prvo predavanje je namreč na njej imel Fran Ramovš o slovenskem jeziku na Prešernov rojstni dan 3. decembra tistega leta. V spomin na dogodek je ljubljanska univerza razglasila ta dan za svoj praznik.

Slovenistika je na Filozofski fakulteti v desnem traktu drugega nadstropja, kjer pod okriljem Osrednje humanistične knjižnice domuje tudi skupna knjižnica Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko, največja na Filozofski fakulteti in ena največjih v Sloveniji; premore namreč okoli 100.000 knjižnih enot.

Tajništvo oddelka je v pisarni 201a; v drugem nadstropju so kabineti učiteljev in asistentov, nekatere najdete tudi v petem nadstropju fakultete.

V okviru oddelka deluje Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki z razvejano programsko zasnovo širi vedenje o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi v mednarodnem prostoru, spodbuja mednarodno slovenistično raziskovanje, organizira strokovna in znanstvena srečanja ter razvija celotno infrastrukturo za doseganje, preverjanje in potrjevanje znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika.