Predstavitev (in opozorilo)

Opozorilo: to je arhivska oddelčna stran. Aktualne informacije o oddelku so odslej na voljo le na novi fakultetni spletni strani.

slovenisti 2

Oddelek za slovenistiko je od študijskega leta 2002/2003 eden izmed enaindvajsetih oddelkov na ljubljanski Filozofski fakulteti in zajema stroko, s katero se je ljubljanska univerza leta 1919 začela: prvo predavanje je namreč na njej imel Fran Ramovš o slovenskem jeziku na Prešernov rojstni dan 3. decembra tistega leta. V spomin na dogodek je ljubljanska univerza razglasila ta dan za svoj praznik.

Slovenistika je na Filozofski fakulteti v desnem traktu drugega nadstropja, kjer pod okriljem Osrednje humanistične knjižnice domuje tudi skupna knjižnica Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko, največja na Filozofski fakulteti in ena največjih v Sloveniji; premore namreč okoli 100.000 knjižnih enot.

Tajništvo oddelka je v pisarni 201a; v drugem nadstropju so kabineti učiteljev in asistentov, nekatere najdete tudi v petem nadstropju fakultete.

V okviru oddelka deluje Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki z razvejano programsko zasnovo širi vedenje o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi v mednarodnem prostoru, spodbuja mednarodno slovenistično raziskovanje, organizira strokovna in znanstvena srečanja ter razvija celotno infrastrukturo za doseganje, preverjanje in potrjevanje znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika.


Predstojnik
red. prof. dr. Marko Stabej

IMG_4461

 

 

 

 

 

Namestnica predstojnika
red. prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol

pezdirc manjša 2

 

Tajnica oz. samostojna strokovna delavka
Mateja Robida, mag. upravnih ved

1-IMG_6195
uradne ure tajništva:
ponedeljek–petek, 11.00–13.00

Telefon:
01 / 241 1270