Miran Hladnik

Druge vas junake

Levstikov Krpan v Kraljevi upodobitvi Pa začnimo pri Krpanu
Druge vas junake
Ni take je
Sto milj do domačije
Dela vitezov junaške
Biti v kranjskih klasikov števili


Postavljeno na http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/mh/6reci.html 16. novembra 2002, objavljeno v Sodobnosti 2002 (66/št. 2–7).