Nekoč


Prva stran Prejšnja stran Naslednja stran Kazalo slik Miran Hladnik

Kliknite sliko, če si jo želite ogledati povečano.
Gimnazija Kranj 1. a 1969 Nad Libergo: Janez Zor, Jerca Snoj 1976 Branje iz Levstika na Popotovanju: Jakopin, Kmecl, Zor 1976 Popotovanje iz Litije do Čateža 1976 Popotovanje iz Litije do Čateža: Kmecl, Mimi, Anica, Jakopin, Polajnar nad Gabrovko 1976 Janez Zor in Boris Paternu v 80. letih Jože Toporišič v 80. letih Velemir Gjurin v 80. letih Aleš Bjelčevič in Simon Kardum Žur pri Hladnikih 1986 Rajko Korošec, Tone Pretnar, Tone Perčič v Krakovu 1981 Kekčeva pot v Malo Pišnico: Irena Novak Popov, Dragica Bešlin, Tomaž Sajovic, Kekec, Tone Prentar, Barpka Suša 1982 1982 Tone Pretnar Tonček Pretnar 1982 Rajko Korošec, Silvija Borovnik, Tone Pretnar na poti v Krakov, 1983 v Hladnikovi katrci Kofce 1984 Tone Pretnar in Mojca na Kofcah 1984 Mimica Dernikovič 1985 Tim, Zdzich in Aleš na Kofcah Janez Zor, Urszula Kowalska, Niko Jež, zadaj Irena in Mimi, Lazienki 1986 Tone Pretnar Breda Pogorelec, Kornati 1983 Breda Pogorelec, Kostanje 1987 Wieliczka z Janezom Zorom, Sašo Derganc, Nikom Ježem, Mimico Dernikovič 1986 Wawel 1986: Irena Novak Popov, Saša Derganc, Mimi Drnikovič, Kardum, Janez Zor Alešev letnik v Varšavi, Staro miasto, 1986: Simon, Lili, Jožica, Nadja, Irena, Janez Zor, Vita, Švarc, zadaj Tatjana, Patricija, ?, Boštjan, Aleš Marijan Pušavec in Simon Kardum za Solidarnost, pri Popieuszku, 1986 Wilanow 1986: Jožica Guzej, Irena Florjančič, Saša Derganc, Božica, Alenka Zelič, Majdka Klemenčič, Aleš Bjelčevič, Ina Ferbežar, Vita Žerjal, Boštjan Lajovic, Mladen Švarc, Tatjana Božič, Janez Zor Boštjan Lajovic in Aleš Bjelčevič v Ravnah na Koroškem 1986 Marija Žagar 1987 Peca 1987: Tone, Srečko Mlačnik, Silvija Borovnik, Marko Juvan, Mimica Dernikovič, Boža Krakar, Peter Kolšek, Erika Kržišnik Kotlje 1987: Marko Juvan, Milan Vogel, Mira, Mimi, Silvija Borovnik, Srečko Mlačnik, Erika Kržišnik Kolšek Tonček Pretnar, Jure, Zdzich Darasz, Tim Pogačar 1988 Zdzich Darasz in Mimi Dernikovič na Mojstrovki 1990 Marko Juvan maja 1990 Simona, Aleš, Nataša, Peter, Miran, Saša, Sandra 1992 pl. sp. Tosc SSJLK 1992 SSJLK 1993 SSJLK 1995 Mira, Olga in Franček Zadravec na Uskovnici 1993 Taras Kermauner 1994 na Gregorčičevem grobu (SSJLK) Jože Toporišič 1995 Marko Kranjec 1995 Mirko Osolnik, Anka Sollner Perdih, Anton Janko, 1996 Franc Jakopin 1996 Porezen 1999, športni dan FF: Vladka Tucovič, Tjaša Miklič, Marjanca Vižintin, Martin Benedik Katja Mihurko Poniž 1999


Na http://slov.si/mh/galerije/galeri119/index.html postavil Miran Hladnik 31. okt. 2009.

Creative Commons License
To delo je ponujeno podCreative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija licenco