2001, še kar turni smuki

Prva stran Prejšnja stran Naslednja stran Kazalo slik Miran Hladnik
Praprotnica 30. dec. 2000 Veliki Draški vrh 31. dec. 2000
Dedno polje 13. 1. 2001
Za Kopico
Debela Peč
Rjavina Triglav z Debele Peči Jure v akciji

Naredil 30. jan. 2001 Miran Hladnik.