Vroče poletje in zlata jesen 2001

Prva stran Prejšnja stran Naslednja stran Kazalo slik Miran Hladnik
Cerkev sv. Trojice v Špeharjah ob Kolpi .. prav tam Žirovski vrh ... ... in nad Sopotnico Brebovnica
Jerebikovec na Mežakli Mojstrovka jeseni Pod Frdamanimi policami
To je pa jerebika ... v Novem mestu Slikal me je Primož Jakopin
Sv. Andrej, Planina nad Horjulom Planina nad Horjulom

Postavil na http://slov.si/mh/galerije/galeri24.html 21. 11. 2001 Miran Hladnik.