Iz dobravskega predala

Prva stran Prejšnja stran Naslednja stran Kazalo slik Miran Hladnik

Klikni sličico za večji format.


Stric Slavka Šolarja, foto V. Lobenwein, Klagenfurt und Villach Dražgoše 11. 5. 1935 (mama Tončka, birma) Zgornja vrsta botrov: 1 Pavelnov Tomaž, 2 Janez Marenk (Pstotn), 3 Kovačev Johan, 4 Mihov Lojze, 8 Stane Luznar (Blažov), 10 Peter Lotrič (Grogovcov), 11 Brinarjev Ludvik, 12 Martincov Lojze, 13 14; zgornja vrsta otrok: 1 Laufarjev, 3 Franc Fajfar (emigriral v ZDA), 4 Janko Pintar (Miklavžov), 5 Blažov Evgen (padel med vojno), 6 Ciril Prevodnik (pozneje v Škofji Loki), 7 Lojz iz Lajš, 8, Štihlnov Franci; sedijo botri: 1 Lojzetov Jaka, 2 Micka Taler (Pstotna), 3 Lojzetova Tončka, 4 Kovačova Nežka, 5 Cirila Lotrič (Grogovcova), 6 Tončka Habjan (pozneje v Mošnjah), 7-10 Besničani; sedijo otroci: 1 Laufarjev, 2 Mici Lotrič, 3 Vera Kavčič (pozneje v Otočah), 4 Kati (pozneje v Kropi), 5 Plavharjeva Ivanka (pozneje v Lescah), 6 Tončka Krek (Boškova, pozneje na Sr. Dobravi), 7 Birtova Mari, 8 Bolčarjev Polde (ubit 1942), Ludvik Jelenc (pozneje v Kropi) Prvo obhajilo Radovljica julija 1946: pater Sekovanič, tretji zgoraj je Joža Krek (Boškov) Birma: Slavko Šolar, okrog 1940; boter Johan Pogačnik (Lencov) Polde Kozjek in Jože Krek nad Kropo pripravljata kopo za kuhanje oglja; ; umrla v istem tednu pred majem 1976 Krekova družina (Boškovi) v Dražgošah 1940: Franci, Tončka, mama Helena, Stane, Joža, ata Jože, Mihela, Mimi, Jela Dražgoše pred letom 1942 Tončka in Jelica Krek na Bledu 17. 8. 1947 Slavko Šolar pri vojakih 1946 Slavko Šolar pri vojakih, Boka Kotorska 1946 Slavko Šolar, Boka Kotorska 1946 Slavko Šolar, r. 28. 1. 1928, Sr. Dobrava 9 Tončka Krek 18 let (1946) Tončka Krek 22 let (1950) Tončka Krek 24 let (1952) Slavko Šolar priča, x x, Tončka in Vinko Golmajer mladoporočenca Stane Krek, Franc Terlikar, Franc Žerovc, Tončka Krek in Slavko Šolar (mladoporočenca)  1953 14. 11. 1953 Tončka in Slavko Šolar na poroki Crikvenica, avg. 1954, foto Matejčić, Tončka in Slavko Šolar Crikvenica, avg. 1954, foto Matejčić  Tončka in Slavko Šolar Mira 1954 Mira Šolar, Marija in Joško Grošelj z Brezovice, 1955 Mira, mama Tončka, Slava, 1956 Mira 1956 Bled 17. 8. 1958: Danica, Jože, Branko Pirih, Slavi, Mira, mama Tončka, ata Slavko Šolar; foto M. Vodička, prej Lergetparer Split 1960: Slavko, Slavi, Mira, Tončka Šolar Split Kaštel 1960: Slavi, Miri, ata, mama Šolar 1. razred OŠ Lipnica pri Kropi 1961, razredničarka Vera Blaznik 22. jul. 1962 Zečkovi (Šolar) na Sr. Dobravi 9: Mira, Slavko, Tončka, Slava 22. julij 1962: Šolarjevi (Zečkovi na Sr. Dobravi 9): Franca, voček Janez, Slavko, mama Marija, Tončka, Cila Mira sv. obhajilo 1962, pred mežnarijo na Sr. Dobravi Janez Jalen na Srednji Dobravi pred mežnarijo (prvo obhajilo leta 1962): Spodnja vrsta: Branko Debeljak, Zdravko Debeljak, Francka por. Šolar z Zg. Dobrave, Jalen, Mira Šolar, Dragica Justin, Branko Pirih, Dušan Kozjek iz Lipnice, pozneje iz Kamne Gorice; zgornja vrsta: ? iz Zaloš, Tomaž Pogačnik, Kupov iz Zaloš, Jožko Ješe (umrl na Triglavu), Franci Justin s Sp. Dobrave. Birma 1963: Milena Valenčič, x, Vinko Golmarjer kot boter Dragu Terlikarju Mira pri birmi s teto Heli, 1965 Mira 1965 Marta Žerovc in Mimi Krek botra Žerovci: Janez, Ljuba, mama Mihela, Franc, Marta Slavko, Slava, Tončka, okrog 1967 Franca, Mira Šolar, Rado Kotnik, Tončka, Slavi, Mimi Krek (okrog 1968) Slavi, Miri, zadaj podrti farovž in Valentinova hiša, okrog 1968 Rado, Jela Kotnik, Joža Krek, Mirko Kotnik, Majdina mama, Slava Mirko, Jela Kotnik, Majda, Majdina mama, Tončka, Slavi, Slavko Šolar Mira govori na pogrebu Pogreb žrtev strele na Triglavu, Sr. Dobrava 1972 Mira 1973? Mira, Slava 1973 Šolarjevi: Slava, mama, ata, Mira 1973 1975 zidava hiše na Sr. Dobravi 3a Mira prodaja karte na Dobravi, ok. 1970

Postavil na http://slov.si/mh/galerije/galeri255/index.html Miran Hladnik 23. junija 2015.

Creative Commons licenca
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco