Literarna Bela krajina
Komentar k slikam

Prva stran Prejšnja stran Naslednja stran Kazalo slik Miran Hladnik

Klikni sličico za večji format.


Lingvistični krožek FF Mira z Danico Žagar, por. Bavcon Pri Bavconih Boštjan Resman (Čačov Boštjan) in Miha Bertoncelj 1795 pri Čaču Pri Čaču na Zgornji Dobravi Marjanca Resman (Čačova Marjanca) Sandi Pogačnik (Kožarjev Sandi) Zg. Dobrava 17 (Lenartk) Brigita in Franci Kosel Jože Babič (Tomažovc) z Mišač Stane Škarja Borut in Stane Škarjevi Benjamin Škarja Pušavčev Jani Janez Benedičič (Mikvavžovčev Janez) Marijan Hladnik Ana Jaklič Gospa na klopi pred gasilskim domom v Metliki Gospa pred gasilskim domom v Metliki Čitalnica Metlika 1865 Čitalnica, Mestni trg 2, Metlika, 1865 Jože Dular, Cesta bratstva in enotnosti 39 , Metlika Jože Dular, Cesta bratstva in enotnosti 39 , Metlika Alojz in Engelbert Gangl, Mestni trg 19, Metlika Alojz in Engelbert Gangl, Mestni trg 19, Metlika Osip Šest, Partizanski trg 4, Metlika Osip Šest, Partizanski trg 4, Metlika Ivan Navratil, Partizanski trg 10 , Metlika Ivan Navratil, Partizanski trg 10 , Metlika Jože Dular, Metlika Engelbert Gangl, Metlika Oton Župančič kiparja Zdenka Kalina 1949, Metlika Dakota DC-3, Otok Dakota DC-3, Otok pri Metliki. Od tod je 87 britanskih vojnih ujetnikov, ki jih je Šercerjeva brigada osvobodila na Pohorju avgusta 1944, odletelo v Italijo. Spomenik pri Fužinah, Trebija Vandalizirani spomenik, Fužine, Trebija

Postavil na http://slov.si/mh/galerije/galeri306/index.html Miran Hladnik 3. maja 2017.

Creative Commons licenca
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco