Najlepša sreča je tam doma, kjer žena dobro kuhat zna
Komentar

Prva stran Prejšnja stran Naslednja stran Kazalo slik Miran Hladnik

Klikni sličico za večji format.


Dva iz Dortmunda na Uskovnici France Bernik na FF Mira v drugem razredu OŠ Lipnica (1962). Čepijo: 1 Slavica Vidic (Grilova) 2 Jože Langus 3 Marija Smrekar 4 Metod Pogačnik 5 Igor Poljšak 6 Branko Pirih (Krumpkov) 7 Niko Ješe?  8 Andreja Jesenko 9 Andrej Vidic (Pušavec) 10 Drago Lombar 11 ?. Stojijo: 1 Domen Kordež 2 Magda Plementaš 3 Štefan Skalar 4 Vanda Avguštin (Šuštarjeva) 5 Boris Ažman 6 7 Lado Eržen 8 Bogdan Žaberl 9 Helena Bešter? 10 Branka Šolar 11 Heli Šolar? 12 Simona Žaberl 13 Mira  Šolar (Zečkova) 14 Cilka Habjan 15 Urška Miljavec 16 Estera Zupan 17 Julči Jelenc; manjkali so Dragica in Franci Justin in Tončka Kodeh Urška Perenič na Humboldtovem kolegiju v Zagrebu Zvonko Kovač, Urška Perenič, Davor Dukić na Humboldtovem kolegiju v Zagrebu Alojz Jembrih na Humboldtovem kolegiju v Zagrebu Ifigenija Simonović in Miha Mohor Podreča, 150 let od Jenkove smrti Zdenka Jerala img_20191020_134459.jpg Valentin Kalan in Rudi Zevnik Oton Pavlič in Sonja Huč Bojan Motl Janja Martinjak Zevnikovi Domačinka s Podreče Martina Eržen in Marjeta Žebovec: Praše Mira Novak in Aleš Bjelčevič pred Čopovo hišo v Žirovnici Butnskala Slovenisti na Poti kulturne dediščine (https://sl.wikipedia.org/wiki/Pot_kulturne_dedi%C5%A1%C4%8Dine) img_20191022_121514.jpg img_20191022_121531.jpg Petra Kržan, Finžgarjeva rojstna hiša img_20191022_124828.jpg img_20191022_124836.jpg img_20191022_124840.jpg img_20191022_124847.jpg Finžgarjeva rojstna hiša v Doslovčah Finžgarjeva rojstna hiša v Doslovčah Janez Mulej, Jalnov nečak v Jalnovi rojstni hiši na Rodinah Jalnova rojstna hiša na Rodinah Najlepša sreča je tam doma, kjer žena dobro kuhat zna, Jalnova rojstna hiša, Rodine

Postavil na http://slov.si/mh/galerije/galeri359/index.html Miran Hladnik 22. oktobra 2019.

Creative Commons licenca
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco