Kako živi stroka: Wittenberg 10.–12. jan. 2005 in Oddelek 13. in 14. jan. 2005

Prva stran Prejšnja stran Naslednja stran Kazalo slik Miran Hladnik
Zvonko Kovač, Robert Hodel, Borislav Pavlovski Zvonko Kovač, Robert Hodel, Borislav Pavlovski Vladimir Osolnik in Predrag J. Marković Vladimir Osolnik in Predrag J. Marković Zakonca Živančević-Sekeruš Zakonca Živančević-Sekeruš Pavle Sekeruš in Zvonko Kovač Pavle Sekeruš in Zvonko Kovač Angela Richter Angela Richter
Boža Krakar Vogel in Jože Toporišič Boža Krakar Vogel in Jože Toporišič Predstojnik Aleš Bjelčevič Predstojnik Aleš Bjelčevič Alenka Logar Pleško Alenka Logar Pleško Meta Lokar in Alenka Meta Lokar in Alenka Matjaž Zaplotnik in Marko Stabej Matjaž Zaplotnik in Marko Stabej
Boža, Alojzija Zupan Sosič in Toporišič Boža, Alojzija Zupan Sosič in Toporišič slovenistke Slovenistke Oddelčna seja Oddelčna seja

Postavil na http://slov.si/mh/galerije/galeri37.html Miran Hladnik 18. januarja 2005. Slikano s Canonom PowerShot Pro1.