Humboldt Kolleg "Challenges to the Science in South-East European Countries before their Membership in European Union"
Sofija 14.–16. 10. 2005

Hold the pointer on a thumbnail to get a description or click a picture to see a larger view. Zadrži kazalec na sličici za opis in klikni sličico za povečavo.


Prva stran Prejšnja stran Naslednja stran Kazalo slik Miran Hladnik
Aula of the University The National Library Opening in the Aula of the University of Sofia The reception in the National Archeological Museum Concert in the Aula Concert in the Aula Georgi Vayssilov and Dimo Platikanov Valerij Stojanov Valerij Stojanov, Alenka Žbogar, Lora Taseva, Boris Paraškevov Dimo Platikanov, the president of the Humboldt Union of Bulgaria Snežana Bošković Young scientists: Dejan Šegan and Peter Delčev Alenka Žbogar Selçuk Aksin Somel


Postavil na http://slov.si/mh/galerije/galeri45/index.html Miran Hladnik 21. oktobra 2005, popravil 25. maja 2006.