Dleskovška planota, zgodovina ljubljanske slovenistika, slovenistika zdaj

Kliknite na sliko, če si jo želite ogledati povečano.

Prva stran Prejnja stran Naslednja stran Kazalo slik Miran Hladnik

Planina Ravne Grintovec, Ojstrica, Kranjska, Koroška in Štajerska Rinka Raduha, desno Uršlja gora Olševa, spredaj Knez in Haudej nad Robanovim kotom Rogatec in Lepenatka Planinica z Rogatcem in Lepenatko img_1005.jpg img_1041.jpg Senik v Kravankah Taras Kermauner in Alenka Goljevšček Prof. Anton Slodnjak z ženo Bredo, zadaj Marko Slodnjak, desno Peter Scherber, 1962/63 Na Drulovki leta 1966: Toporišič, Zadravec, Brnčič, Franc in Gitica Jakopin, Rudolf Železnik, Emil Štampar, Marja Boršnik, Rozka Štefan, Viktor Smolej, Helga Glušič, makedonski lektor Blaže Ristovski, spodaj Koruza, Milena Hajnšek, Zor, Marko Kranjec, Boris Paternu, Hermina Jug-Kranjec, tajnica oddelka ga. Arčon, Kalenić, Kmecl 3. vrsta: Viktor Smolej, Rudolf Železnik, Štefan Barbarič, Boris Paternu, 2. vrsta: France Bernik, Emil Štampar, France Tomšič, x, x, Bratko Kreft, Irma Ožbalt, Marja Boršnik, Stanko Šimenc, 1. vrsta: Rudolf Kolarič, Rozka Štefan, Anton Bajec, Anton Slodnjak, N. F. Preobraženski, Alfonz Gspan (fotografija v knjižnici na slavistiki FF, očitno ob Bajčevem prazniku. Slovenistika na FF UL 1978: Rotar, x, Zadravec, Lipovec, Toporišič, Jakopin, Helena Polakova, Kranjec, Jug-Kranjec, Paternu, Pogorelec, Kmecl, Staša in Jože Koruza, Črnivec, Zor, Skaza, spodaj: x, x, Štampar, Logar, Orožen, Štefanova, Jurančič, Stefanija Zagrebčani na obisku Na Coljavi po preizkusnem predavanju Marijana Dovića; ob njem Marko Juvan in Igor Kramberger Tjaša Alič, Andreja Puc in Mojca Smolej Mojca Nidorfer Šiškovič, Andreja Musar, Jordi Magrinyo, Urška Jarnovič Mojca Smolej, Saška Štumbergar, Jerca Vogel Degan, Zadravec, Toporišič, Zaplotnik Marko Juvan, Alojzija Zupan Sosič, Jerca Vogel, Erika Kržišnik Majda Degan in Marija Stanonik Boža Krakar in Jerca Vogel Aleš Bjelčevič, Marko Juvan, noga je Alojzijina Toporišič, Vidovič Muha, Zadravec


Postavil na http://slov.si/mh/galerije/galeri69/index.html Miran Hladnik 21. decembra 2006, obnovljeno 23. dec. 2006.

Creative Commons License
To delo je licencirano s Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija licenco