35 let od mature


Kazalo slik Miran Hladnik

Klikni sliko, če si jo želiš ogledati povečano.


Damjan Slabe, Jože Veternik Bogdan Zupan Tone Perčič Burja in Roman Nahtighal Srce, Andreja Alenka Hribar, Mira Alenka, Tomaž Terčon, Mira Iztok Purič, Roman Švegelj Dane Kikelj Igor Mokorel, Kiki Purič, Švegelj Damijan, Jože, Roman Nahtigal Zupi, Pero, Krištof Andrejka Jesenko Dragica, Andrejka Veter, Nathi, Mokac Mokac, Žaklin, Magda Plementaš