Od Mirne do Krmelja


Prva stran Prejšnja stran Naslednja stran Kazalo slik Miran Hladnik

Kliknite sliko, če si jo želite ogledati povečano.


Mirna Pečice Lukovec Tihaboj Brglez Velika Goba, Kumpolje, Gabrovka Vodice Brezovo Velika Preska, Polšnik, Dole Čeplje Bistrica Dole Prevale Gradišče, Ježevec, Dobovica, Kal, Zagozd, Dole, Sopota Kal Berinjek Zagozd Gradišče Šentrupert Radgonica Magolnik Ježevec Kostanjevica Prelesje Gradišče Gradišče Javorje Javorje Hom, Šentrupert, Ravne Hrastno, Ravne, Viher Kostanjevica Strmec Dole pri Litiji Šentrupert Hrastno Škrljevo Gomila, Birna vas, Brinje, Kamenško Koludrje Šentjanž Vel. Cirnik Kal Radeče Leskovec Breško Rupa Osredek Kij Svibno, Radeče, Krekova pot Krekova ot, Brunk Brunk Šentjanž Hrušice Zdevno Budna vas Jablanica, Goreljce Goreljce, Novi Grad Novi Grad Goreljce Stari Grad Nežnice, Krekova pot Rastovke Log pri Vrhovem Živa Gora Boštanj, Radeče, Novi Grad, Krmelj Dobje, Simert Okič Križišče Kamenica Hinjce Kamenško, Boštanj, Goveji Dol Krmelj Martinja vas pri Mokronogu


Postavil na http://slov.si/mh/galerije/Od_Mirne_do Krmelja/index.html Miran Hladnik 18. julija 2011.

Creative Commons License To delo je licencirano s Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija licenco