Miran Hladnik

Josip Lavtižar ali Kaj krmari literarno vedo

 

Potopis Josipa Lavtižarja Pri severnih Slovanih (1906) govori o Poljski 1901. Odločitev za poročilo o tem potopisu je bila priložnostne narave. Nasploh sta motivacija literarnovednega pisanja in izbira teme pogosto pogojena z jubilejnimi priložnostmi in zato bolj kulturnega kot znanstvenega značaja.

 

Josip Lavtižar or the agenda of literary scholarship

The travelogue Paying a visit to the northern Slavs (1906) by Josip Lavtižar deals with Poland in 1901. The decision to report about this travelogue has an occasional motivation. In general literary studies are triggered by jubileums, thus conveying more cultural rather than scientific nature.


Ključne besede: Josip Lavtižar, potopis, Poljska 1901; izbira teme in motivacija v literarni vedi

Keywords: Josip Lavtižar, travelogue, Poland 1901; selecting a topic and motivation in literary scholarship


Naj za neko obletniško priložnost poiščem skupne imenovalce dveh literarnovednih interesov, zgodovinskega (avtorske biografije, žanrske bibliografje, konkretna besedila) in teoretičnega. Iskanje v to smer je predvidel že naslov načrtovanega jubilejnega zbornika Medkulturna komunikacija: Teorija, zgodovina književnosti, pomagalo pa je še naključje. Povabilo za sodelovanje v zborniku je slučajno sovpadlo s povabilom za pisanje spremne besede k ponatisu zgodovinske povesti Josipa Lavtižarja Junaška doba Slovencev.[1] Prelistavanje Lavtižarjeve bibliografije me je pripeljalo do potopisne knjige Pri severnih Slovanih: Potopisne črtice s slikami, ki je izšla pri Mohorjevi družbi v Celovcu leta 1906, kjer avtor polovico od skupaj 33 poglavij namenja zgodovinskemu, geografskemu in etnološkemu popisu Poljske in popisu svojih popotnih izkušenj.[2] Čeprav ne gre za čisto književnost, ampak za polliteraturo, se knjiga lepo vklaplja tako v koncept medkulturne komunikacije kot v svežo metodološko usmeritev literarne vede, poznano pod imeni literarna geografija, domišljijska/imaginativna geografija, literarna kartografija, geokriticizem, geopoetika, geohumanistika ipd.

Duhovnik Josip Lavtižar (1851–1943) je bil skladatelj, svetovni popotnik, zgodovinar in krajepisec. Rodil se je v Kranjski Gori, umrl pa v visoki starosti nedaleč stran, v Ratečah; v obeh krajih so mu postavili doprsni kip. Literarno zgodovino zanimajo njegove zgodovinske in biografske povesti, potopisi in drame. Zgodovinske povesti so Bled in Briksen (1931), Junaška doba Slovencev (1935/36), Lipniški grad pri Radovljici (1939), v žanr literarizirane biografije pa spadajo Primož Trubar (1935), Šentjoški gospod Šimen in njegovi sodobniki (1938), Naši zaslužni možje (1942). V knjižni obliki je izšlo šest njegovih potopisov.

Lavtižarja v literarnozgodovinskih pregledih navzlic nezanemarljivemu opusu ne bomo našli, ker njegovo pisanje ni imelo ambicije biti besedna umetnost, umetniška literatura ali kakor že rečemo literarno stremljivemu pisanju. Literarna sredstva (fiktivne osebe in dejanja, pripovedna scena, dialog, metaforični jezik itd.) so mu bila le sredstvo prosvetnih in vzgojnih ciljev. Z zgodovinsko povestjo je želel bralca na privlačen način zainteresirati za lokalno preteklost in mu dvigati nacionalni ponos, mimogrede pa ga z versko vzgojnostjo tudi nazorsko utrditi. Enak namen imajo njegove biografije, krajepisi in potopisi: »Potovanje ni zabava, temveč šola, v kateri se mnogo naučim.« Glavnino knjige sestavljajo geografski in etnografski opisi ter zgodovinopisni odstavki, barvo pa ji dajejo osebni doživljaji in komentarji.

Podoba krajev, dežel, ljudi in njihovih navad je bila pred več kot sto leti (Lavtižar je na Poljsko odpotoval septembra 1901) precej drugačna od današnje, zato domnevam, da bodo njegovi opisi zanimivi zlasti za etnološko oz. domoznansko zainteresiranega poljskega bralca.

Lavtižar je potoval in potovanja popisoval iz »hrepenenja po neznanem svetu, ki [pa si ga je] slikal mnogo lepšega, kakor je v resnici«, torej za potrjevanje domačijskega gesla, da je »povsod dobro, a najboljše doma«. Do stika s Poljsko pride že kmalu po uvodnih praktičnih nasvetih popotniku glede obleke, priprave na pot in obnašanja na njej. V cerkvi nekdanjega benediktinskega samostana v Osojah na Koroškem obišče grob poljskega kralja Boleslava II., ki je vladal med 1058 in 1080. 11. maja 1079 je ubil duhovnika, se dejanja pokesal in se odpravil v Rim k papežu po odvezo. Nazaj grede se je kot nemi anonimnež ustavil v samostanu in se osem let, vse do smrti, pokoril za zločin. Lavtižar obiskovalce zelo natančno usmeri:

Grob se nahaja v temeljnem zidu na severni strani cerkve, tj. med oltarjema evangelijske ladje. Prej je bil pokrit z navadno opeko, sedaj so vložili nanj kamenito ploščo z napisom: »BOLESLAUS REX POLONIAE« (Boleslav, kralj poljski). Da je grob bolj očiten, napravili so Poljaki na vnanji cerkveni steni spominek, ki naznanja, kdo tukaj počiva. Boleslava vidimo opravljenega v kraljevi obleki. Okoli njega je sedmero slik, kazočih vso dogodbo, kakor smo jo opisali.

Poljaki, osobito zgodovinarji, obiskujejo še dandanes grob "Boleslava Śmiałego, króla-pokutnika" (Boleslava Predrznega, kralja-spokornika). Vpisujejo se v spominsko knjigo, ki je hranjena med farnimi knjigami. Ondi jo lahko vsak pogleda, če bi prišel na Osoje.

Popotnik ni zadovoljen z leseno spominsko ploščo na zunanji strani cerkve, češ da bi lahko Poljaki Boleslavu napravili trajnejši spomenik, vendar je očitno ostalo po starem. Na fotografiji table v Wikimedijini Zbirki se spodaj vidijo dopisane letnice obnove: »Renovatumu 1884, Res. 1930, 2001.« Navede tudi Aškerčevo pesem v spomin na kralja, Osojski mutec, objavljeno 1883.

V 7. poglavju ga pot pripelje med Poljake. Po prečuti noči na železniški postaji Bohumín (Bogumin) na pruski meji se z vlakom odpelje v Galicijo. Sprevodnik mu odkaže mesto med neprijetnimi popotniki: »sami židje, pristni poljski židje z dolgimi bradami in v dolgih črnih suknjah«. »Toda kaj se hoče, saj so židje tudi ljudje, kakor mi, akoprav niso krščeni.«

Naslednje poglavje nosi naslov Galicija in njeni prebivalci. Gospodarstvo Galicije temelji na petroleju ali kamenem olju, soli in zemeljskem vosku (ozokeritu ali naravnem parafinskem vosku, op. mh). Prebivalstvo je iz Poljakov (53 %), Rusinov (43 %) in Nemcev (4 %). Židov je med 7 milijoni prebivalcev Galicije 686.000. Na zahodu Galicije se Poljaki imenujejo Mazuri (Mazury), okrog Krakova pa Krakusi. »Mazuri govore glasno in zategneno, mislijo počasi, a sodijo jako dosledno.« Krakusi so domoljubi (danes se beseda nanaša na lahko poljsko konjenico, op. mh), hribovci (Gorali, Górale) pa so revni, vendar bolj delavni in urni. V vzhodni Galiciji prebivajo Rusini ali Malorusi (v poljski Wikipediji Karpatorusini, op. mh), ki so večji in vitkejši kot Poljaki, »tudi značaja so menda mirnejšega od Poljakov«. Imajo pa tri plemena: Bojci (Bojkowie), Huculi in Podolci (Podolscy; izraza v današnjih etničnih klasifikacijah ni več; slika iz Lavtižarjevega časa ločuje med galicijsko, karpatsko in podolsko rusinsko narodno nošo, op. mh). Bojci imajo »večinoma sive oči in rjave lase, katere si možje radi brijejo, da nosijo le gost šop na temenu glave«. Huculi imajo dolge lase, pisane malhe in široke hlače in jahajo male konje. »Koče imajo zavarovane z dvojno ograjo, da se obranijo medvedov.« V Wikimedijini Zbirki najdemo razglednico s Huculi, ki je identična sliki na strani 86 Lavtižarjeve knjige: razkrije se, da si je pisec za slikovno opremo postregel z razglednico. Podolci prebivajo ob Dnjestru in Seretu v vzhodni Galiciji. »Ako bi prišel naš kmet v podolsko vas, bi gotovo rekel: "Tukaj bi ne hotel prebivati." Revščina, povsod revščina. [...] Tudi za kurjavo nimajo drugega kakor posušen gnoj. [...] Kakšne so šele hiše! Menda ni bolj zanemarjenih v vsej Galiciji.[...] V takih hišah stanujejo ljudje in živina mirno eden poleg drugega.«

Glede na to, da o naštetih etnijah najdemo v slovenščini malo ali nič, so Lavtižarjevi opisi za Slovence zanimivi še danes.

Veliko prostora posveti Lavtižar poljskim židom. Njihovo ime piše dosledno z malo začetnico, torej jih dojema kot versko skupnost. Pove, da govorijo poljsko in da v govorico mešajo hebrejske besede. Delajo neradi, tudi »o kaki snažnosti ni govorjenja«. Negoduje nad »"kravželjni" iz las, ki jim visijo ob sencih navzdol in segajo skoro do vratu. Zdeli so se mi zoprni, a židje se ponašajo z njimi.« Potem popiše njihove praznike, poročne in pogrebne navade.

V 10. poglavju (Prihod v Krakov. Iz starih časov. Sedanje mesto. Wavel s škofijsko cerkvijo s kraljevim gradom) na kratko poroča o nastanitvi v hotelu, potem pa spet povzema mogočno poljsko zgodovino, povezano z vladarskim Krakovom, ki je imel leta 1900 okrog 100.000 prebivalcev. Ob spomenikih kraljev in ob njihovih grobovih v »podzemeljskih rakvah« (v cerkveni kripti) gradu Wavel (v Lavtižarjevem času sta bili tam vojašnica in bolnica, danes je muzej) je pokopan »veliki pesnik Adam Mickievič«.

Na dveh mestih je potopisec do poljskega patriotizma tudi kritičen: »Vprašal sem omikanega gospoda, ali je res Kočiuško, videč nesrečni izid vojske, zaklical na glas:"Finis Poloniae!" (Konec Poljske.) Skoro nevoljen mi je odvrnil: "Kočiuško ni nikoli rekel kaj takega."« Lavtižar sočutno komentira: »Česar si človek želi, to rad verjame.« Nadležni univerzitetni profesor mu pred Lokietkovim spomenikom v pruski nemščini razlaga zgodovinske detajle,[3] da se ga komaj vljudno znebi.

Enajsto poglavje popisuje Marijino cerkev in druge cerkve v Krakovu, Skalko in samostan Pavlincev, grobove zaslužnih in sv. Stanislava, dvanajsto Sukiennice, narodni muzej, Jagelonsko univerzo, zvezdoslovca Nikolaja Kopernika, židovski okraj Kazimierz. Sledi izlet v Vieličko. V 14. poglavju se odpravi v Bohnijo in Tarnov. Tu bralca še enkrat pouči o neizmernem poljskem domoljublju, o poljščini pa pravi: »Poljski jezik se mi je zdel prav prijeten za uho. Kakor je španščna najbolj blagoglasna med romanskimi jeziki, tako bi znala biti poljščina najbolj blagoglasna med slovanskimi jeziki.« V Lvovu (15.–17. poglavje) ga zanimajo cerkve in deželni muzej Dzieduszyckih. Imena mestnih predelov in ulic so poljska, srečuje pa se, poleg gospode, »ki je ne bomo omenjali, ker je povsod enaka«, tudi z Rusini in Židi. Rusinski kmetiči tičijo v visokih škornjih in beli suknji ter plaščku, prešitem z rdečimi okraski ali širokim ovratnikom iz ovčje kože, podoba bradatih židov v črnih haljah, prevezanih z vrvico, pa »nima prijazne vnanjosti«. Teh »izraelskih špekulantov« je za četrtino mestne populacije (40.000 od skupaj 160.000) in v predmestju imajo svoje umazane prodajalnice. »Le v slučaju posebne potrebe bi šel kupovat v tako umazano prodajalnico.« Čeprav ga »izvoljeni narod« tako fascinira, da ga vedno znova jemlje v besedo, Lavtižarju nasploh ni všeč nič židovskega. Pretresljiva smrt izčrpanega fijakerskega konja na trgu ga nagovori k citatu pesmi Konju (1869) Josipa Stritarja. Pot ga vodi skozi Chodorów in skozi božjepotno Kochawino, ki sta danes v Ukrajini, ob Dnjestru in v Przemyśl. V Varšavo in Čenstohovo, ki sta v ruskem delu Poljske, ga ne puste, zadovoljiti se mora z obiskom Oświęcima. Žalostno je spoznanje današnjega bralca, kako močno spominjajo tedanja geopolitična trenja na današnja.

Galicijo in Poljsko zapusti popotnik v 22. poglavju, potem ko si ogleda Wadovice (Wadowice), ki tedaj še niso bile rojstni kraj Janeza Pavla II. Z anekdotami iz življenja znamenite osebnosti teh krajev, krakovskega profesorja, govornika in dobrotnika v 15. stoletju Jana Kentskega (Jan Kanty), ki je dobil status svetníka, se zaključi poljska polovica Lavtižarjevega potopisa. No, čisto zadnji je opis prepira in pretepa med dvema potnikoma (»Opomniti pa moram, da sta bila Nemca, ne Poljaka.«) na vlaku, ki ga konča energična sopotnica: »Naj se sodi o ženskah tako ali tako, pripoznati moramo vendar, da ima marsikatera odlične lastnosti. Niso redke, ki presegajo glede duševnih zmožnosti možaka.«[4]

***

Tákole poročilo o besedilu, kot sem ga pripravil v predhodnih odstavkih, spada med redna in legitimna opravila zgodovinskih strok, vendar je sámo po sebi nezadostno. V standard humanističnega pisanja spada, da napaberkovana dejstva teoretično podložimo ali, kakor radi rečemo, konceptualiziramo. Ko delež teoretičnih posplošitev naraste, iz etnografije dobimo antropologijo. Na Lavtižarjev potopis bi moral v tem smislu prilepiti refleksijo razmerja med literarnim in stvarnim ali refleksijo medkulturnih razmerij. Namesto tega bom v skladu z uvodno napovedjo reflektiral svojo izbiro razpravne teme. Odločitev za Lavtižarja je bila priložnostne narave in če pomislim, kako so nastale druge moje literarnovedne študije, smem tvegati trditev, da je motivacija literarnovednega pisanja pogosto priložnostne narave in da je take narave tudi izbira teme.[5]

V akademskem okolju izbiro teme narekujejo študentom asistenti in učitelji, diplomantom mentorji, organizatorjem konferenc strokovni jubileji (obletnice rojstev ali smrti velikih predhodnikov, izidi prelomnih knjig), prijaviteljem projektov nacionalne, regionalne ali globalne smernice oz. trendi. Projektni razpisi, navodila za doktorske kandidate in šolski kurikuli uporabljajo pojem relevantnosti oz. tehtnosti izbrane teme. Financiranje bo prej zagotovljeno tistim temam, ki naj bi bile pomembnejše od drugih. Pomembnost opredeljujejo zelo različno in vsakič drugače, tako da o objektivnih merilih za določitev tehtnosti ni mogoče govoriti. Nekdaj je bilo treba izbiro raziskovalne, šolske ali kulturne teme utemeljevati z nacionalnim interesom (iz mita o Slovencih kot literarni naciji), socialnih idealih enakosti, bratstva in enotnosti, izgradnje socialističnega človeka, pozneje s t. i. evropskimi kategorijami (kar koli si že pod tem predstavljamo), danes z internacionalnostjo, interdisciplinarnostjo, ekonomsko uporabnostjo, ekološkostjo (sustainability 'trajnostjo') ali zgolj z željo po »boljšem razumevanju« (better understanding).Googlov Ngram Viewer pokaže na časovni premici upadanje frekvence nacionalnega interesa od konca 1960. let in rast interdisciplinarnosti in boljšega razumevanja, zlasti pa ekološke vzdržnosti, ki od konca 1980. let očitno postaja glavni kriterij pri določanju tematskih preferenc.

Nič od naštetega ne spada med inherentne kriterije literarne vede kot avtonomne discipline. Literarna veda nima obče veljavnega seznama prednostnih opravil, če odštejemo zahtevo po digitalizaciji in poobčenju celotne infrastrukture, kar pa spet ni njena specifična naloga, ampak nuja vseh znanstvenih disciplin. Moja odločitev za Lavtižarja je bila deloma pogojena s spletno dostopnostjo njegovega opusa, ki je posledica postopne digitalizacije celotne slovenske literarne dediščine. Ob odsotnosti splošno sprejete »razvojne vizije« stroke in ob dvomu, ali stroka sploh še premore kako svojo »notranjo razvojno logiko«, literarni zgodovinarji svoje odločitve naslanjamo na aktualne civilizacijske trende in gesla. Zahodni kolegi nekoliko samoironično rečejo temu prežanje na »the next new big thing«.

Kako se oblikujejo izbire, kadar je izbira mogoča, pri pouku literature? Romantičnemu principu človeške »samorealizacije« ustreza nagovarjanje, naj si učenec, dijak, študent za referat, raziskovalno nalogo ali diplomo izbere temo, do katere ima pozitiven čustveni odnos. Priporočilo se dobro obnese pri tistih redkih, ki grejo skozi življenje radovedno, ki jim je vse zanimivo in se zato hitro zaljubljajo enkrat v ene drugič v druge teme, za druge, zlasti za tiste na nižjih stopnjah, pa je táko pričakovanje prazno. V praksi se vsi odločajo za vedno ene in iste publicistično pregrevane popularne teme: trivialna literatura, kriminalka, erotika, tabuji, ženska problematika v literaturi. Apriorna naklonjenost temi nikakor ni nujno izhodišče dobrega raziskovalnega dela. Ljubezen do izbrane teme bi se morala roditi šele kot posledica intenzivnega ukvarjanja z njo. Namesto merjenja všečnosti določenih predmetnih izbir svetujem raje odprtost za doslej nepoznane predmete in teme.

Ni dobrih in slabih tem. Vsaka se zdi na začetku težka, pusta in neobvladljiva. Ljudje smo pač taki, da bolj cenimo tiste svoje izbire, v katere smo investirali več časa in energije, zato intenzivno ukvarjanje s sprva morda dolgočasno temo samo po sebi veča našo naklonjenost do nje. Že po nekaj dneh intenzivnega študija se začenjamo čuditi, zakaj pred nami ni doživela obravnave v stroki, in že izrekamo očitke predhodnikom. Odkrili smo pojem t. i. spregledanih, zamolčanih, prezrtih, zanemarjenih, potlačenih tem, pa naj gre za politično, nazorsko, lokalno, spolno, estetsko ali kako drugače razložljivo zapostavljenost, in postanemo njihov zagovornik. S tem ni načelno čisto nič narobe, zavedati pa se je treba, da je spregledanost najbolj predvidljiva, standardna in normalna oznaka za večino literarne produkcije, ki zaradi omejenosti človeških spominskih kapacitet preprosto nima možnosti za enakopravno umestitev v kataloge splošnega literarnega znanja. Josip Lavtižar nikakor ne spada med prežvečene literarnovedne teme.

Nezanemarljivo vlogo pri izbiri literarnovednih tem igra geografija. Dokler so bila na seznamu mojih diplomskih tem samo nepoznana pisateljska imena, se jih ni lotil nihče, ko pa sem zraven v oklepaju zapisal rojstni kraj ali prebivališče, so se takoj oglasili interesenti zanje iz teh in bližnjih krajev. Tudi med raziskovalci je tovrstno lokalno, domoznansko utemeljeno dajanje prednosti predmetu očitno. Med mojimi literarnozgodovinskimi objavami so npr. opazne gorenjske teme (Janez Jalen, Kranj, gorenjski avtorji v okviru Slovenske pisateljske poti). Za ponatis Lavtižarjeve knjige so se odločili rojaki, ker se dogaja v njihovem kraju, ker je njen avtor nekaj časa živel tam in ker tako utrjujejo svojo lokalno kulturno identiteto. Lavtižar je »moj avtor«, ker je s knjigo Zgodovina župnij in zvonovi v dekaniji Radolica (1897) vir informacij o zgodovini vasi Srednja Dobrava pri Kropi, kjer živim. Urška Perenič s Prema čuti dolžnost strokovno obdelati avtorje iz ilirskobistriškega okolja, za Gradnika se bodo v večji meri kot kje drugje zavzeli literarni zgodovinarji s Primorske itd. Nekatere pisateljske osebe so sploh pomembne samo za lokalno skupnost, iz katere so izšle in so jo popisovale, ta pa se jim je oddolžila s postavitvijo spomenika, poimenovanjem vaškega kulturnega doma in prireditvijo proslav ob jubilejih, kar skupnost kulturno osmišlja in prispeva h kvaliteti njenega javnega življenja, zanimivo pa je tudi za opazovalce od zunaj (za turiste) in kot zgled drugim soseskam.

Naivno je prepričanje, da so primernejše teme tiste, ki se nanašajo na spoštovanja vreden predmet: razprava o Francetu Prešernu naj bi bila po tej logiki tehtnejša od razprave o nepoznanem Prešernovem sodobniku Jožefu Žemlji. Prva ima sicer v izhodišču več možnosti za širši interes in uporabo, to pa je pravzaprav vsa prednost njene izbire. V vsakdanjem življenju stroke so z maksimalno relevantnostjo označene teme (avtorji, knjige, inštitucije), ki so pomembne v nacionalnem smislu, npr. prvih deset pesnikov, prvih deset romanopiscev itd., kar s pridom izrabljajo sestavljavci antologij in šolskih beril ter presojevalci raziskovalnih projektov. Obče je sprejeto stališče, da sta literatura v slovenščini in z njo tudi literarna veda nastali v 19. stoletju kot legitimacija samostojne nacionalne eksistence in da sta torej inštrument tega nacionalnega interesa. Z globalizacijo humanističnih strok, ki so bile močno vpete v cilje nacionalnega konstituiranja, emancipacije in prezentacije, pa ta nekdaj najvišja stopnja relevantnosti ne zadošča več. Ker se pomembnost določa v mednarodnem prostoru, dobijo status večje pomembnosti tiste teme, okrog katerih se zbira več piscev, pri čemer pa za izrazito slovenske teme ne morejo tekmovati.

Relevantnost tem se na srečo ne meri samo s številom piscev in del na določeno temo niti ne z njihovim globalnim slovesom, ki je seveda pogojen tudi z uporabo angleščine. Globalna relevanca ni samo ena. Poleg lestvic svetovnih kanoniziranih avtorjev, katerih pozicijo po inerciji vzdržujejo katalogi šolskega znanja, obstajajo še lestvice avtorjev in del, ki so bili kulturnozgodovinsko pomembni zaradi svoje velike popularnosti; obstajajo npr. zgodovine trivialne književnosti. Do poskusov vzpostavitve alternativnega kanona je prihajalo iz nazorskih razlogov: v 30. letih 20. stoletja so npr. katoliški kritiki in literarni zgodovinarji želeli spodkopati liberalski monopol v stroki z zamenjavo seta liberalskih literarnih korifej s setom katoliških avtorjev, danes se spremembe na lestvici relevantnih tem dosegajo z vključevanjem spolnega filtra (ženske teme), skozi žanrsko perspektivo (humor, zgodovinski roman, feljtonski roman) ali motivno perspektivo (tematizacija drugega, mitološke teme).

Izbirnih možnosti je v akademskem segmentu literarne zgodovine vedno več, tako med temami kot med orodji. Prav nič nam ni treba prežati na teme, ki so jih oblikovalci javnega mnenja označili kot osrednje ali pereče. Publicistično zaganjanje enkrat v eno in drugič v drugo temo ni toliko manipulativno, kot je nereflektirano . Ob strani pušča množico drugih pomembnih tematskih izbir, zato ne sme postati zgled za obnašanje v stroki. Ta splošnim kulturnim interesom v obliki proslav že zdaj preveč podlega, npr. ko načrtuje simpozije ob obletnicah pomembnih osebnosti. Namesto fantazme o enoviti literarni vedi z obče veljavnim seznamom prednostnih opravil se raje oprijemimo predstave o stroki, ki ponuja raznolike in enakovredne raziskovalne možnosti. Tako pojem diferenciranosti kot število možnih izbir sta indikator razvitosti sistema, zato lahko v tem okviru tudi odločitev za članek o marginalnem piscu Josipu Lavtižarju, ki je nastal iz priložnostnih pobud, razumem kot odločitev, ki je mogoča le v razviti, tj. diferencirani, odprti, nediskriminatorni, deregulirani, svobodni družbi, ki ne ločuje med »pravimi« in »napačnimi« temami, ampak zna tudi iz navidez obrobnih tem proizvesti informacijski profit in kulturni užitek.

Kaj ni biološke in kulturne prednosti diverzitete slutil že Lavtižar, ko se je odpovedal popisovanju gosposkih ljudi, »ki so zgnani iz vseh vetrov skupaj« in so povsod enaki, »bodisi v Krakovu, na Dunaju ali v Ljubljani«, in je svoj interes posvetil raje kmetstvu, ki je ohranilo nošo in šege prednikov in je med njim najti »veliko raznovrstnost, v vsaki deželi kaj novega, kaj značilnega«.

Summary

Naključni sovpad dveh povabil (za članek v nekem festšriftu in za spremno besedo k ponatisu zgodovinske povesti Junaška doba Slovencev JosipaLavtižarja me je spomnil, da bi bil pisatelj Josip Lavtižar s potopisom Pri severnih Slovanih (1906), ki govori o Poljski, primeren tudi za počastitev omenjenega jubileja. Izzval pa je tudi premislek, v kolikšnem deležu naša literarnovedna opravila izhajajo iz priložnostnih pobud take vrste. Slovenske literarnovedne publikacije neredko nastajajo po naročilu, tj. za zbornike ob obletnicah literarnih zgodovinarjev ali za ponatise leposlovnih knjig za kulturne potrebe lokalnih skupnosti, povezanih z avtorjem. Motivacija literarnovednega pisanja je takrat kulturnega značaja, s čimer ni prav nič narobe, saj literarna veda nima inherentnega in za vse sprejemljivega cilja. V zadnjem času se nacionalni interes kot vodilni princip pri odločanju o tem, katere teme so relevantne, umika preprosti potrebi po »boljšem razumevanju«. Prednost dobivajo teme, ki še niso bile deležne obravnave, in teme, zanimive za različne ožje interesne skupine: ženske, lokalno prebivalstvo, katolike itd.

Two coincidental invitations (one to write a paper in the festschrift for a colleague and another one for the reprint of the historical novel by Slovene writer Josip Lavtižar) triggered my decision to use another Lavtižar's work, i. e. his travelogue Pri severnih Slovanih [Paying a visit to the northern Slavs], 1906) for the jubileum paper. Not so rarely the literary scholarship agenda is shaped by celebrational occasions: for jubileums of writers and literary historians, for the reprints of publications which are important to local communities, connected with them. There is nothing wrong with such culturally motivated research and publishing, as in general literary history doesn't follow any inherent goal upon which everybody would agree. Lately, national interest as the prevailing principle of national literary history when deciding on which topic is relevant, has been replaced by the simple need for »better understanding«. Topics that have not been dealt with yet have a priority as well as topics relevant to various interested parties (local population, women, Catholics etc.).Opombe

[1] Sentimentalne narave je podatek, da se Junaška doba Slovencev dogaja v okolici Tržiča, kjer je bil doma literarni zgodovinar, polonist in prevajalec Tone Pretnar (1945–1992).

[2] Besedilo je v celoti dostopno na spletišču Internet Archive. S Poljsko (poglavje Skozi Poljsko v Vratislavo) se zaključuje tudi njegov potopis Onstran Baltiškega morja, objavljen v reviji Dom in svet 1906.

[3] Ali je umrl Lokietek – Vladislav I. Poljski – 2. marca ali 2. aprila 1333.

[4] Nadaljevanje Lavtižarjevega razglabljanja o ženskah sploh ni več tako emancipatorično, zato citat tu raje zaključim.

[5] Načelno pišem o teh rečeh v poglavju Izbira teme v Novi pisariji, Wikiknjige, 2014.


Daljša verzija članka za neki jubilejni zbornik. Postavljeno na http://slov.si/mh/lavtizar1.html 8. decembra 2015.
Creative Commons licenca
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco