Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Diplomske naloge

Simona Zupančič:
Slovenski vojni roman in povest

Mentor: red. prof. dr. Miran Hladnik

Ljubljana, september 2002


Kazalo

1. UVOD IN PREDSTAVITEV DIPLOMSKE NALOGE

1.1. Uvod

»Zazvenelo je brušeno jeklo. Svinčena teža je visela nad narodi, neznosna sopara jih tiščala k tlom.«1

Vojna. Ne katera koli vojna v dolgi zgodovini človeštva. Ampak prva svetovna vojna2. Tako oddaljena se nam zdi, a še vedno v našem spominu odmevajo znameniti dogodki tistega junijskega dneva leta 1914, ki so jo sprožili, še vedno imamo pred sabo sliko slovenskih fantov, ki so odhajali v boj. »Skozi mesto so korakali bataljoni fantov in mož, novi od glave do nog, okrašeni, zamišljeni, bledi in potrti. Pred njimi je svirala godba, ob strani mladina, dekleta, žene. Vse na kolodvor, vse k slovesu. Vrstili so se neprestano dan in noč, se zaklinjali, rotili, objemali, jokali, ihteli ...«3 To je le eden od mnogih prikazov literarnih del ganljivega odhajanja v boj. Še več je prikazov dogodkov, ko so se slovenski vojaki borili na znameniti soški fronti in tudi drugih frontah (na primer v Galiciji), prikazov njihovih žen in otrok, ki so doma objokavali usodo našega naroda. Takratni položaj Slovencev znotraj Avstro-Ogrske ni bil rožnat in tudi slovenski vojaki znotraj avstro-ogrske armade so doživljali trenutke nesigurnosti in zmedenosti, saj sploh ni bilo jasno, za koga se borijo. Zato je bilo pričakovanje neke nove države, ki se je svetila na obzorju, še toliko večje.

Zasluge za aktualnost teme imajo torej prav gotovo literarna dela, ki so nastajala med vojno in po njej, po osamosvojitvi Slovenije pa je tema očitno postala spet vroča, saj se nekateri sodobniki znova odločajo zanjo. Slovenci imamo v zakladnici knjig s tematiko prve svetovne vojne le roman Doberdob, ki ga je napisal Prežihov Voranc. Ostala (prozna) leposlovna dela so povesti, črtice in slike.

V diplomski nalogi se bom posvetila literarnoteoretskemu problemu opredelitve vojnega romana in povesti, izmed množice knjig bom izbrala avtorje, ki so pisali znotraj tega žanra ter njihova literarna dela, ki so najbolj tipična za ta žanr oziroma ki najbolj ustrezajo definiciji omenjenega žanra.

Vsakršen pomislek, da se lotevam obravnave že mnogokrat obdelane teme, je tako preprosto odveč, saj sem že pred začetkom pisanja diplomske naloge (razočarano) ugotovila, da se doslej še nihče ni pretirano zanimal za predstavitev literarnih del s tematiko prve svetovne vojne. Moje delo je tako obsojeno na prebiranje del, ki bi potencialno lahko sodila v obravnavani žanr. Analizirala bom naš edini vojni roman ter večje število povesti. Iz rezultatov analize pa bom poskušala postaviti temelje opredelitve slovenskega vojnega romana in povesti.

Poleg veliko vloženega truda in časa moje delo torej obeta zanimive izsledke raziskave.

1.2. Struktura naloge in opredelitev problema

Diplomska naloga je razdeljena na uvod, v katerem predstavljam iztočnice za obravnavo izbrane teme. Pod tem poglavjem je opredeljen tudi problem. V nadaljevanju sta teoretski in interpretativni del diplome. V prvem je prikazano zgodovinsko ozadje prve svetovne vojne in literarnoteoretska opredelitev žanra vojnega romana in povesti ter avtorji analiziranih del. Sledi predstavitev in razlaga temeljnih pojmov obravnave. Drugi del (interpretativni) zajema analizo sedmih leposlovnih besedil ter še omembo nekaterih drugih del z vojno tematiko. Sledijo temeljna spoznanja (sklepne ugotovitve) diplomskega dela, kratek povzetek ter seznam literature. V diplomski nalogi nas bodo zanimali odgovori na naslednja vprašanja:

Problem diplomske naloge je zajet v zgoraj našteta vprašanja.

Kazalo      NaprejStran je po predlogi Simone Zupančič postavila Andreja Musar 19. aprila 2004. Nazadnje je bila spremenjena isti dan.

Naslov strani: http://www.ff.uni-lj.si/www/diplomske_naloge/zupancic_simona/default.htm

Število obiskov: