Slovensko leposlovje
Slovenska literarna veda

Miran Hladnik

Vprašanja za izpit iz Slovenske proze 1900–1950 (2019/20)

V vprašanjih našteta in krepko tiskana leposlovna besedila je treba prebrati, kar se preverja z identifikacijo naključnega odlomka. Ponekod bo za odgovore zadoščala informacija s predavanj, drugod bo treba poseči po navedeni študijski literaturi, na kateo kažejo bibliografski podatki oz. spletne povezave v oklepaju. Krajšave: ZD Zbrano delo slovenskih pesnikov in pisateljev, SKP je Hladnikova Slovenska kmečka povest (1990; http://lit.ijs.si/skp1.html), P je njegova Povest (1991; http://lit.ijs.si/povest1.html), TL Trivialna literatura (1983; http://lit.ijs.si/trivlit1.html), SZR je Slovenski zgodovinski roman (2009); pozor, paginacija v knjigi in na zaslonu nista identični!), ZDSKP je Zbornik društva slovenskih književnih prevajalcev, SSJLK je Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ES je Enciklopedija Slovenije. Vsak študent dobi dve vprašanji, v dilemi tudi tri, pred tem mora prepoznati stran iz prebranega leposlovja.

 1. Slovenska literarna zgodovina
 2. Slovenska žanrska literatura – štirje temeljni odnosi do nje (Šola kreativnega pisanja, 1990; http://lit.ijs.si/popobrt.html)
 3. Žanrska : popularna : trivialna literatura
 4. Slovenski prozni žanri
 5. Podnaslavljanje slovenske pripovedne proze (P 45–47)
 6. Pomen besed pripovest in povest (P 6–8, 60, 62)
 7. Roman : povest : novela v literarni teoriji (SR 1993; http://lit.ijs.si/povest1.html#evrop)
 8. Vrstna imena za slovensko kratko pripovedno prozo in razmerja med njimi (SSJLK 1990 = http://lit.ijs.si/slov_pov.html; P 48)
 9. Dolžina pripovedne proze in njene vrstne oznake (SSJLK 1990 = http://lit.ijs.si/slov_pov.html; SKP 39 sl., P 50 sl., Slava 1988: 171)
 10. Povest (SSJLK 1990 = http://lit.ijs.si/slov_pov.html; http://lit.ijs.si/povest.html; P 60, ES = http://lit.ijs.si/povest_enc.html)
 11. Trivialna literatura (ES = http://lit.ijs.si/tl.html; http://lit.ijs.si/lahka.html; TL = http://lit.ijs.si/trivlit1.html)
 12. Tipi trivialne literature (TL 8–12 = http://lit.ijs.si/trivlit1.html)
 13. Mediji slovenske književnosti
 14. Leposlovje v podlistku; feljtonski roman; seznam slovenskih feljtonskih romanov
 15. Kolportaža in kolportažni roman
 16. Roman v snopiču
 17. Narečna književnost
 18. Rokopisi
 19. Nekanonizirani Prešeren (http://lit.ijs.si/pres_ap.html)
 20. Jožef Žemlja in France Prešeren (SZR 268–280)
 21. Prešernovi rokopisi; pptx
 22. Slovenska prevodna politika (SSJLK 1992 = http://lit.ijs.si/prevodsl.html; ZDSKP 1985 = http://lit.ijs.si/prevedeni.html)
 23. Razmerje med slovensko in nemško književnostjo na Slovenskem (Vključevanje drugega in drugačnega v slovensko literarno zgodovino, SSJLK 2016)
 24. Konci v pripovedni prozi (SKP 76–84)
 25. Novela s kmečko tematiko (SKP 10, 11, 130)
 26. Produkcija kmečke povesti (SKP 37–39, 125–129)
 27. Žanrski tipi kmečke povesti (SKP 107–20)
 28. Pokrajinska literatura (SKP 45–48, Slovene Studies 1991 = http://lit.ijs.si/regional.html)
 29. Pokrajinska povest (SSJLK 1998 = http://lit.ijs.si/pokrajin.html; SKP 117)
 30. Prostor in literatura
 31. Dogajališča slovenskega zgodovinskega romana (Prostori zgodovinske povesti na Geopediji)
 32. Primeri sodobne pokrajinske književnosti:
 33. Struktura kmečke povesti (SKP 55–60); SKP 61–64)
 34. Cankar in kmečka tematika (SR 1992, 315–19, SKP 64, 111–114)
 35. Prežihov Voranc: Samorastniki (v Sodobnosti); Boj na požiralniku; SKP 66–67; Prežihovi žanri
 36. Prežihov Voranc, Jamnica (ZD) (Roman soseske, študija)
 37. Cvetje v jeseni Ivana Tavčarja (http://lit.ijs.si/cvetjevj.html; študija = http://lit.ijs.si/cvetje.html)
 38. Nacionalna funkcija kmečke povesti oz. domovinska povest (SKP 72, 87–88, 95–96, 116, 141; SSJLK 1988 = http://lit.ijs.si/slov_kme.html)
 39. Gadje gnezdo (LZ) Vladimirja Levstika (tudi http://sl.wikisource.org/wiki/Gadje_gnezdo in v knjigi) (ali Zapiski Tine Gramontove, tudi http://sl.wikisource.org/wiki/Zapiski_Tine_Gramontove)
 40. Fran S. Finžgar, Dekla Ančka (DiS), na Wikiviru, gl. tudi op. v ZD
 41. Folklora v slovenskem pripovedništvu (SKP 73–75, 90, 110–111)
 42. Izseljenska povest (SKP 105–106, SS 1985 = http://lit.ijs.si/emigr_novels.html)
 43. Jurčičeva kmečka povest (SKP 108)
 44. Idilična povest (SKP 119, 137; Ivan Čampa, Mlin v grapi, 1994, samo spr. beseda = http://lit.ijs.si/campa.html)
 45. Domačijska povest (SKP 118)
 46. France Bevk, Bridka ljubezen ali v Edinosti
 47. Sodobna kmečka povest (SSJLK 1991, 137–47; Ivan Sivec, Pesem njenih zvonov, 1991, samo spr. beseda = http://lit.ijs.si/pesemnj.html)
 48. O času (SZR 22–24)
 49. Žanrska določila zgodovinskega romana (SZR 25–44)
 50. Razmerje med fikcijo in faktom v zgodovinskem romanu (SZR 31–36)
 51. Kako daleč v preteklosti se dogajajo zgodovinski romani? Tipi ZR glede na razmerje med sedanjostjo in preteklostjo (SZR 36–40)
 52. Nacionalnopolitična funkcija zgodovinskega romana (SZR 44–47)
 53. Avtorji slovenskega zgodovinskega romana in njihova produktivnost (SZR 241–249)
 54. Žanrski tipi slovenskega zgodovinskega romana (SZR 91–184)
 55. Ivan Tavčar, Visoška kronika, tudi v LZ (SZR 147–163); študija
 56. Jurčičevo gospodarjenje s časom (SZR 198–192)
 57. Ivan Pregelj (SZR 169–176)
 58. Protestanti v slovenski zgodovinski pripovedi (SZR 125–135)
 59. Celjski grofje v zgodovinskem pripovedništvu (SZR 107, 113–115)
 60. Slovanstvo v slovenski zgodovinski povesti (SZR 217–224)
 61. Slovenski zgodovinski roman in liberalna ter klerikalna politika (SZR 225–237)
 62. Ženske v zgodovinskem romanu (SZR 237–240)
 63. Miroslav Malovrh (SZR 100–107)
 64. France Bevk, Človek proti človeku (gl. tudi SZR 83)
 65. Vladimir Bartol, Alamut
 66. Alamut in slovenstvo (SZR 204–211)
 67. Alamutova pot v slovensko literarno zgodovino (SZR 211–217)
 68. Bartolova kratka proza
 69. Romani o antiki (SZR 92–94)
 70. Naselitev in pokristjanjevanje v slovenski prozi (SZR 95–100)
 71. Turki v zgodovinski povesti (SZR 116–120); Turška povest
 72. Viteški roman
 73. Rokovnjači v zgodovinski prozi (SZR 120–125)
 74. Kmečki upori v zgodovinskem pripovedništvu (SZR 136–140)
 75. Lokalna zgodovina v zgodovinskem romanu (SZR 140–142)
 76. Skrivnostne združbe pri Vokačevi, Kavčiču, Rebuli in Škamperletu (SZR 142–146)
 77. Biografski roman (SZR 176–182)
 78. Rodbinska kronika (SZR 182–184)
 79. Zgodovinski roman in kmečka povest (SZR 255–261)
 80. Sodobni zgodovinski roman: Ivan Sivec, Bogdan Novak, Alojz Rebula (SZR 14, 120, 144, 180, 185 in še kje)
 81. Ženska v slovenski prozi (SSJLK 1997 = http://lit.ijs.si/zenske.html; SKP 68, 71)
 82. Slovenski ženski roman (SR 1981 = http://lit.ijs.si/zenskir.html; http://lit.ijs.si/nitakeje.html; http://slov.si/mh/luiza.html)
 83. Slovenski junak Martin Krpan (SZR 280–292)
 84. Mlinarjev Janez (SZR 107–112)
 85. Strategije nacionalnega preživetja v zgodovinskem romanu (SZR 293–305)
 86. Zofka Kveder, Njeno življenje ali Miško Kranjec, Sreča na vasi
 87. Slovenske večernice (SKP 109; SR 1982 = http://lit.ijs.si/mohproza.html; Primorska srečanja 1993 = http://lit.ijs.si/mohorj.html)
 88. Juš Kozak, Beli macesen (ZD)
 89. Koledarska zgodba
 90. Božična zgodba
 91. Mladinska povest (Otrok in knjiga 16 = http://lit.ijs.si/mladini.html; Gustav Šilih, Beli dvor, 1996, samo spr. beseda = http://lit.ijs.si/silih.html)
 92. Humoristična proza (SSJLK 1982 = http://lit.ijs.si/humorist.html; ES = http://lit.ijs.si/saljiva.html; Fran Milčinski: Gospodična Mici, 1993, samo spr. beseda = http://lit.ijs.si/mici.html; ppt)
 93. Literarna potegavščina
 94. Planinska povest (SSJLK 1987 = http://lit.ijs.si/planin.html; SR 1982, op. 14 = http://lit.ijs.si/mohproza.html; Planinsko leposlovje; ppt)
 95. Vandotova planinska pripovedka (SR 1980 = http://lit.ijs.si/vandot.html)
 96. Pavel Knobl
 97. Jakob Alešovec
 98. Anton Koder)
 99. Luiza Pesjak
 100. Fran Govekar in Pavlina Pajk; http://slov.si/mh/parnas.html
 101. Josip Lavtižar
 102. Janez Jalen

Postavljeno leta 1999 na http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/mh/izpitinsk99.htm, večkrat prestavljeno, nazadnje na http://slov.si/mh/nsk2.html 5. 10. 2019.