Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Diplomske naloge

Petra Vnuk:
Filip Terčelj

Mentor: red. prof. dr. Miran Hladnik

Ljubljana, 2001


Zahvala

Mentorju prof. dr. Miranu Hladniku se zahvaljujem za strokovno pomoč in nasvete pri izdelavi diplomske naloge.
Hvala staršem za finančno pomoč in vzpodbudo pri študiju.
Hvala možu Simonu za pomoč pri tehničnem oblikovanju naloge.

Kazalo

UVOD

Diplomsko nalogo o Filipu Terčelju, duhovniku, pesniku in pisatelju, sem zasnovala tako, da sem v prvem delu predstavila njegovo življenjsko pot s posebnim poudarkom na njegovem organizacijsko-prosvetnem delu, v drugem delu pa sem analizirala njegovo pripovedništvo. S pesništvom se nisem podrobneje ukvarjala, ker je to že obdelal Silvester Fabijan v svoji magistrski nalogi. Posvetila sem se tudi njegovim člankom neliterarnega značaja, ki jih je največkrat objavljal v Našem čolniču, in nabožnim besedilom, katere je večinoma izdajal pri Goriški Mohorjevi družbi. Terčeljevo pripovedništvo zajema osrednji del moje diplomske naloge. Pri kmečki povesti Vozniki sem obravnavala predvsem tematiko, teme, motive, ideje, motivacije, ki se v delu pojavljajo, pa tudi kategorije kmečke povesti. Kratko prozo sem klasificirala glede na dolžino in tematiko besedil, upoštevala sem tudi eno- ali večpramenskost zgodbene zasnove. Na koncu diplomske naloge sem tematike pri kratki prozi ponazorila še grafično.

Kazalo      NaprejStran je po predlogi Petre Vnuk postavila Andreja Musar 19. aprila 2004. Nazadnje je bila spremenjena isti dan.

Naslov strani: http://www.ff.uni-lj.si/www/diplomske_naloge/vnuk_petra/default.htm

Število obiskov: